دیتالاگر دما و رطوبت مارمونیکس Marmonix MHT-40

Cinque Terre

دیتالاگر دما و رطوبت مارمونیکس MARMONIX MHT-40 دیتالاگر دما و رطوبت دارای سنسورهای دقیق دما و رطوبت می باشد. این دستگاه دارای ویژگی هایی همچون دقت بالا، پاسخ گویی سریع و پایدار است. این دیتالاگر بطور کلی برای جمع آوری دادهای دمایی و رطوبتی محیط استفاده می گردد. تجهیزات اندازه گیری بهروز ارائه دهنده انواع دیتالاگر نوری - دیتالاگر لرزش با کمترین قیمت در ایران می باشد.

MARMONIX Temperature and Humidity Datalogger MHT-40

دیتالاگر دما و رطوبت مارمونیکس MARMONIX MHT-40  : دیتالاگر دما و رطوبت دارای سنسورهای دقیق دما و رطوبت می باشد. این دستگاه دارای ویژگی هایی همچون دقت بالا، پاسخ گویی سریع و پایدار است. این دیتالاگر  بطور کلی برای جمع آوری دادهای دمایی و رطوبتی محیط استفاده می گردد. تجهیزات اندازه گیری بهروز ارائه دهنده انواع دیتالاگر نوری - دیتالاگر لرزش با کمترین قیمت در ایران می باشد.

  1. دارای قابلیت ذخیره سازی 32700 داده
  2. دارای صفحه نمایشگر برای نمایش اطلاعات
  3. با قابلیت انتخاب سیکل اندازه گیری از 1 ثانیه تا 24 ساعت
  4. با قابلیت دانلود داده ها از طریق رابط USB
  5. نشانگر هشدار برای شناسایی حداقل و حداکثر داده
  6. دارای نرم افزار آنالیز جهت بررسی گراف دستگاه

Accuracy

Resolution

Range

 Air Velocity

± (3%rdg + 0.20 m/s)

0.01 m/s

0.40 - 30.00 m/s

 m/s (meters per sec)

± (3%rdg + 0.8 km/hr)

0.1 km/h

1.4 - 108.0 km/h

 km/h  (kilometers/hour)

± (3%rdg + 40 ft/m)

 1 ft/min

 80 – 5900 ft/min

 ft/min (feet per minute)

± (3%rdg + 0.4 MPH)

 0.1 mph

 0.9 – 67.0 mph

 mph (miles per hour)

± (3%rdg + 0.4 knots)

0.1 knots

0.8 to 58.0 knots

 knots (nautical MPH)

Area

Resolution

 Range

 Air Flow

0 to 999.9m2

0.1

0-999999 m3/min

 CMM

0 to 999.9ft2

0.1

0-999999 ft3/min

CFM (cubic ft/min)

Accuracy

Resolution

Range

Air Temperature

4.0oF (2.0oC)

0.1oF/C

14 - 140oF (-10 - 60oC)

 

Accuracy

Resolution

Range

Infrared Temperature

±9.0oF (5.0oC)

1oF/C

-58 to -4oF (-50 to -20oC)

 

±2% reading or ±4oF (2oC) whichever is greater

 

-4 to 500oF (-20 to 260oC)

 

 

محافظ دستگاه

کابل USB

باطری

نرم افزار

محصولات مشابه

این مطلب را به اشتراک بگذارید.