کلمپ امپرمتر جریان نشتی MCA-060

Cinque Terre

کلمپ امپرمتر جریان نشتی MCA-060

MCA-060 با استفاده از بروزترین تکنولوژی مجتمع و CT می تواند دستگاهی مناسب و قابل اعتماد برای اندازه گیری جریان های کوچک AC  و DC باشد. این دستگاه قادر به اندازه گیری جریان نشتی و نیز جریان های هجومی (درصورتی که طول زمان مناسب برای اندازه گیری را داشته باشد) با دقت بالا می باشد.

Leakage current clamp meter MARMONIX MCA-060

کلمپ امپرمتر جریان نشتی MCA-060

MCA-060 با استفاده از بروزترین تکنولوژی مجتمع و CT می تواند دستگاهی مناسب و قابل اعتماد برای اندازه گیری جریان های کوچک AC  و DC باشد. این دستگاه قادر به اندازه گیری جریان نشتی و نیز جریان های هجومی (درصورتی که طول زمان مناسب برای اندازه گیری را داشته باشد) با دقت بالا می باشد.

مونیتورینگ هم زمان، اندازه گیری بیشینه، کمینه و میانگین جریان، ثبت و ذخیره سازی و چاپ مقادیر اندازه گیری شده با استفاده از نرم افزار دستگاه قابل انجام است. MCA-060 به صورت گسترده در مراکز صنعتی، مراکز اموزشی، عیب یابی سیستم برق خودرو و سایر مورد بهره برداری قرار می گیرد.

ویژگی ها:

  • کاربری اسان
  • ثابت نگهداشتن مقدار پیک
  • مشخص نمودن بالاتر بودن مقدار اندازه گیری شده از رنج دستگاه
  • اتصال به رایانه با استفاده از RS232
  • نگهداشتن مقدار قرائت شده
  • خاموشی خودکار در صورت عدم استفاده

محصولات مشابه

این مطلب را به اشتراک بگذارید.